Zásady práce s osobními údaji

Jmenuji se Mgr. Katarína Miroš „Bagniari“ Baniari, založila jsem společnost Bagniari s.r.o., která sídlí na adrese Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 086 40 840 a je zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 114616 („Bagniari“, „“). Kromě této společnosti také provozuji portál Bagniari, který se nachází na stránce www.bagniari.com a e-shop Bagniaristore.cz nacházející se na adrese www.bagniaristore.cz („webové stránky“). Pomáhám ženám s obnovováním jejich zdraví a naplňováním jejich skutečného potenciálu.

Pokud byste potřebovali cokoliv ohledně osobních údajů probrat, kdykoliv mne můžete kontaktovat na emailové adrese info@bagniaristore.cz nebo na tel. čísle +420 770 101 329 („mé kontaktní údaje“). Ráda vám pomůžu.

K čemu a kdy potřebuji zpracovávat vaše osobní údaje?

Pokud mne kontaktujete, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte zejména prostřednictvím kontaktního formuláře. To mohou být: jméno, příjmení, telefon, e-mail, váš dotaz, případně další údaje, které vyplníte nebo které mi v rámci další domluvy předáte. Kontaktuji vás přes ně a budu s vámi dále prostřednictvím nich s vámi komunikovat za účelem odbavení vašeho dotazu. Tyto údaje přestanu po ukončení naší komunikace zpracovávat, pokud nebudu mít pro zpracování jiný důvod (např. zahájíme smluvní spolupráci, budu je potřebovat k doložení mých právních povinností nebo pro můj oprávněný zájem).

Abych vám mohla poskytnout své služby nebo zboží – ať už úplatně nebo bezúplatně („produkty“), budu zpracovávat zejména vaše jméno, příjmení, e-mail a adresu. V případě, že v rámci zakoupení produktu získáte přístup do členské sekce, budu zpracovávat také vaše registrační údaje. V takovém případě jde o zpracování na základě naší smluvní spolupráce, což je zákonný důvod pro zpracování osobních údajů. Bez zpracování těchto údajů vám nemůžu mé produkty řádně poskytnout. Dalším důvodem je také plnění mých právních povinností (třeba těch daňových nebo účetních) a oprávněný zájem na archivaci potřebné dokumentace ohledně našeho smluvního vztahu (třeba pro případ budoucích sporů). Vaše data budu zpracovávat po dobu 10 let ode dne, kdy mezi námi zanikne náš smluvní vztah.

Pro usnadnění nákupu se můžete na mém e-shopu registrovat do uživatelského účtu. Získáte tak mj. přehled o svých objednávkách. V případě registrace do uživatelského účtu budu zpracovávat vaše registrační údaje, a to na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a účet zrušit – napište mi na mé kontaktní údaje (ideálně e-mail). Po vašem zrušení uživatelského účtu nebudu vaše registrační údaje a údaje týkající se uživatelského účtu zpracovávat, nebudu-li mít pro zpracování jiný důvod (např. budu je potřebovat pro doložení našich smluvních nebo mých právních povinností nebo pro můj oprávněný zájem).

Pokud jste projevili zájem o individuální konzultaci, abych se na ni mohla řádně připravit, budu od vás potřebovat, abyste mi vyplnili informace ohledně vašeho zdravotního stavu. Takové informace spadají do kategorie „citlivých“ osobních údajů a já je mohu zpracovávat na základě vašeho výslovného souhlasu. Z tohoto důvodu vás před odesláním formuláře žádám o zaškrtnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů.

Vaši e-mailovou adresu v případě objednání produktu zařadím do databáze pro zasílání newsletterů ohledně tématiky, které se věnuji – tedy zdraví ženy a naplňování jejího potenciálu. Umožňuje mi to zákon 480/2004 Sb., ale e-mail můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit. Pokud mi ho k tomuto použití ponecháte, budu ho mít v databázi 3 roky od vaší poslední objednávky. 

K odběru newsletterů se můžete na mých webových stránkách přihlásit i sami. Takové zpracování potom probíhá na základě vašeho souhlasu. Vaši adresu si zařadím do databáze na 3 roky, pokud si nebudete přát tuto dobu prodloužit. E-mail můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit – buď přímo proklikem v mailu nebo mne kontaktujte na e-mailové adrese info@bagniaristore.cz.

Na workshopech nebo akcích může docházet k fotografování jejich průběhu, kdy se na fotografiích mohou objevit i samotní účastníci kurzu.

  • V rámci kurzů budete vždy na fotografování předem upozorněni a pokaždé máte možnost oznámit fotografovi nebo pořadateli, že si nepřejete být fotografováni.
  • Fotografii využiji pouze v rámci prezentace mé činnosti. Může být tak zveřejněna třeba na mých webových stránkách, na mých sociálních sítích, případně v tištěných materiálech.
  • Vždy dbám na to, aby můj oprávněný zájem nepřevážil nad ochranou vašich osobních údajů – mým cílem není poskytnout detailní rozbor jednotlivých účastníků, ale zachytit atmosféru kurzu. Pokud však nesouhlasíte se zveřejněním vaší podobizny v rámci mé propagace, dejte mi vědět na info@bagniaristore.cz zajistím nápravu, bude-li proveditelná – buď třeba odstraním celou fotografii z webových stránek nebo upravím část, která vás zachycuje tak, abyste z ní nebyli rozpoznatelní.
  • Obdobně se toto může uplatnit i u webinářů prostřednictvím screenování obrazovky.

 

Protože se zaměřuji na poskytování informací spojených se zdravotním stavem, může se stát, že mi sdělíte informace týkající se vašeho zdravotního stavu – tzv. citlivé údaje. Tyto informace mi sdělujete pouze na základě vašeho dobrovolného rozhodnutí a automaticky počítám s tím, že jejich sdělením mi dáváte souhlas k tomu, abych s nimi mohla dále za stanoveným účelem pracovat (zejména za účelem zodpovězení dotazu).  Údaje budu zpracovávat po dobu naší komunikace a po jejím ukončení je přestanu zpracovávat, nebudu-li mít pro zpracování jiný důvod (např. zahájíme smluvní spolupráci, budu je potřebovat k doložení mých právních povinností nebo pro můj oprávněný zájem).

Po zakoupení a využití mého produktu máte možnost mi udělit zpětnou vazbu. V některých případech vás mohu poprosit o její zveřejnění na webu. Pokud mi toto zveřejnění povolíte, zveřejním vaší recenzi spolu s vašim křestním jménem, případně zdrojem recenze nebo produktem, který jste využili. Recenze může obsahovat i informace o vašem zdravotním stavu – k takovému zveřejnění mi dobrovolným uvedením těchto informací udělujete výslovný souhlas. Jelikož jde o zpracování na základě vašeho souhlasu, máte právo váš souhlas se zveřejněním kdykoliv odvolat, napište mi v takovém případě na mé kontaktní údaje (ideálně e-mail). Pro účely vyhodnocení dotazníků spokojenosti spolupracujeme s našimi partnery, provozovatelem webového portálu spolehliverecenze.cz a společností eKomi Holding GmbH, kterým za tímto účelem výše uvedené osobní údaje předáváme.

V případě vašeho hodnocení obchodu uděleného prostřednictvím formuláře na webu budu zpracovávat vámi vyplněné údaje – zejména jméno a vaše hodnocení, a to na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, napište mi v takovém případě na mé kontaktní údaje (ideálně -e-mail). Údaje týkající se recenze odstraním, nebudu-li mít pro zpracování jiný důvod (např. budu je potřebovat k doložení mých právních povinností nebo pro můj oprávněný zájem).

 

Co mi to umožňuje?

Veškerá popsaná práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR.


Na zpracování nejsem sama, využívám zpracovatele.

Vaše data nikomu jen tak nepředám. Přesto pro mne pracují některé společnosti nebo freelanceři, kteří se k datům dostanou proto, aby mi pomohli poskytovat mé produkty nebo vypomohli s chodem firmy. Jsou to:

  • SmartSelling a.s. (využívám konkrétně SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil),
  • SpeakPipe (pro nahrávání otázek, na které mohu odpovědět v podcastu),
  • Google (více informací v záložce Cookies)
  • Spolehlivé recenze.

 

Jaká máte podle GDPR práva?

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mne a chtít informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mne v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.