Endometrióza doma: jak ji komunikovat nejen s partnerem

Endometrióza ovlivňuje tisíce žen po celém světě. Jde o onemocnění, při kterém se tkáň, podobná tkáni v děloze, začne vyskytovat mimo ni. V těchto místech se pak vytváří zánětlivá ložiska. Bolest, nepravidelná menstruace a další symptomy mohou způsobit výzvy nejen pro  ženy samotné, ale také pro jejich partnery. Podpora ze strany partnera může být klíčová pro snižování stresu a zlepšení celkové kvality života ženy s endometriózou. Dnes se podíváme na důležitost komunikace, porozumění a spolupráce v partnerském vztahu, aby bylo možné lépe zvládat endometriózu a podporovat se navzájem.

Komunikujte

  • Komunikace je základním kamenem každého zdravého vztahu, a ještě více to platí v případě různých onemocnění jako i endometriózy. Otevřeným a upřímným hovorem o endometrióze si partneři mohou lépe porozumět závažnosti onemocnění a jaké dopady má na život postižené ženy. Během této komunikace může žena vyjádřit své potřeby a obavy, zatímco partner může sdělit, jak by chtěl pomoci a podpořit ji v procesu léčby. Důležité je umožnit partnerovi prostor pro vyjádření svých emocí a pocitů, aby se mohl lépe vcítit do situace ženy a lépe pochopit, co pro ni prochází. Nemusí jít jen o komunikaci s partnerem, ale třeba i s rodinou nebo blízkou kamarádkou. 

Spolupracujte

  • Endometrióza může výrazně ovlivnit intimní život a fyzickou pohodu ženy.  Pro partnery je důležité si uvědomit, že zatím nelze léčit nebo úplně odstranit endometriózu, ale mohou se stát cennými spolupracovníky v procesu léčby a zvládání symptomů. Podpora může zahrnovat účast na lékařských schůzkách, učení se o endometrióze společně, a nabídnutí pomoci s domácími povinnostmi nebo starostí o děti, když žena potřebuje odpočinek. Partner může být oporou při fyzických a emocionálních výzvách, které endometrióza přináší, a společně hledat způsoby, jak zlepšit kvalitu života ženy. Nápomocné ti mohou být i tipy které najdeš na www.endotalks.cz.

endom 2

Pochopte se (nejen v intimním životě)

  • Endometrióza může mít vliv na intimní život ženy i jejího partnera. Bolest a nevolnost mohou ovlivnit sexuální aktivitu, a to i emočně. Důležité je, aby partneři byli empatickými posluchači a byli schopni respektovat a porozumět změnám, které endometrióza může přinést do jejich intimního života. Je důležité si uvědomit, že snížená sexuální aktivita nemusí znamenat ztrátu lásky nebo přitažlivosti, ale může být výsledkem fyzických obtíží a stresu, který onemocnění přináší. Otevřená a laskavá komunikace může pomoci identifikovat společné způsoby, jak udržovat intimitu a blízkost i přes výzvy endometriózy. Jednou z možných cest je také zkoušení jiných poloh nebo využívání nejrůznějších pomůcek.

    U nás si můžete pořídit jednu z nich - OHNUT, který zabraňuje hluboké penetraci a tak umožňuje příjemnější styk oběma partnerům. 

Samozřejmě je potřeba zdůraznit, že partnerský vztah je společnou cestou, která může přinášet radost i výzvy. S podporou a porozuměním můžete společně čelit endometrióze a posilovat vaši lásku a důvěru. Zahrnutí partnerského vztahu do procesu léčby může mít pozitivní dopad na celkové duševní a fyzické zdraví ženy trpící endometriózou. Buďte si vzájemnou oporou a společně čelte výzvám, které život s touto nemocí přináší.